Ботир Норбоев - Добавить сведения

"Бирлик" тузилган кунлардан бери унинг фаоли, адабиётшунос, фан доктори. Сўнги йилларда Чимкентда ва Туркияда яшади. 2019 йил 24 февралда Тошкентда оламдан ўтди.
Добавить сведения (только факты биографии)