16 November 2004
04:00 - 23:00 - Мархамат туманидаги «Бирлик» лидери устидан хужжатлар тўпланмокда - «Бирлик» Партияси аъзоларидан тушунтириш хати олишга харакат бўлибди 20:00 - Сайлов ташвикоти хукумат белгилаган чегарадан чикмайди - Сўмга нисбатан айрим валюталарнинг давла
23:00 - Мархамат туманидаги «Бирлик» лидери устидан хужжатлар тўпланмокда

Шу йил 15 ноябрь кечкурун «Бирлик» Партиясининг Андижон вилояти Мархамат туман туман ташкилоти раиси, шу тумандаги округдан мамлакат парламенти депутатлигига Ташаббус гурухи тарафидан номзод килиб кўрсатилган Мусажон Бобожонованинг Юкори Равот кишлогидаги уйига унинг собик синфдоши, хамшира Жаннатхон Ортикова келиб, Мархамат туман прокурори Бахтиёр Йўлчиев томонидан прокуратурага чакиртирилгани ва сўрокка тутилганини айтди. Дастлаб, Бахтиёр Йўлчиев: «Сен «Эзгулик» жамиятининг туман раиси Дилмурод Мухиддинов билан кўчада гаплашиб турган экансан, у сенга нима деди?», деб сўрабди. Шундан маълум бўладики, «Бирлик»чининг оркасидан кузатов олиб борилмокда. Кейин туман прокурори Жаннатхон Ортиковани турли саволларга кўмиб, Мусажон Бобожонованинг ўзи, унинг акаси - истеъфодаги милиция майори Умар Бобожонов хамда 13-мактаб ўкитувчиси Абдурахим Бобожонов хакида хам маълумотлар олишга интилган, Бобожоновлар сулоласи ва уларнинг якинлари борасида суриштирувлар олиб бораётганига шама килиб ўтган. Прокурор шу йўл билан Жаннатхон Ортиковани хам кўркитишга интилаётгани сезилиб турарди.

Бошка манбалардан маълум бўлишича, октябрь ойининг охирида Андижон вилоят Мархамат туман Халк таълими бўлими мудири Махаммаджон Шоматов 7- мактаб-интернат директори Абдулхамид Тошпўлатовдан шу мактабда араб тили ўкитувчиси бўлиб ишлайдиган Мусажон Бобожоновнинг бирор айбини топиб, уни ишдан хайдашни талаб килган.

М.Шоматов 2004 йил 11 февралда Мусажон Бобожоновнинг ўзи билан гаплашиб, турли дўк-пўписалар билан кўркитмокчи хам бўлган.

«Бирлик»чи хакида турли маълумотлар тўпланаётганини кўрсатувчи бошка далиллар хам бор. Масалан, туман Халк таълими бўлими мудирининг ўринбосари Абдухалил Мамажонов 30 октябрь куни 7-мактаб интернат директори Абдулхамид Тошпулатовдан Мусажоннинг дарс жадвалларини олиб кетган, 28 октябрь куни эса, Мархамат туман Миллий Хавфсизлик Хизмати ходими Орифжон Бозоров хам мактабга келиб, унинг рахбарлари билан кўришган ва Мусажон Бобожонов иши ва шахсий хаётига оид саволлар билан кизиккан.

Ўзларининг исми-шарифини сир тутишни сўраган вилоят Ички ишлар бошкармаси ходимларининг сўзларига караганда, «Бирлик» Партияси ва «Эзгулик» жамияти аъзолари Д.Мухиддинов ва М.Бобожоновлар хукук тартибот идораларидаги махфий хужжатларда «экстримист» тамгаси билан рўйхатда туришаркан.

«Бирлик» Партияси аъзоларидан тушунтириш хати олишга харакат бўлибди

Шу йил 18 сентябрда Мархамат туман Ички ишлар бошкармасининг жиноят кидирув бўлими ходимлари Шукур-Мерган махалласида яшовчи «Бирлик» Партияси аъзолари А.Хотамов, Г. Хўжаназаровлардан бу партиянинг таъсис хужжатлари ичида бўлган партия аъзоларининг рўйхатига ўз исми-шарифлари кандай тушиб колгани хакида тушинтириш хати ёзиб беришни талаб килишган. «Бирлик»чилар бу талабни рад килишган бўлишсада, шу пайтгача, бу вокеа хусусида очик гапиришга хайикиб келган эканлар.

20:00 - Сайлов ташвикоти хукумат белгилаган чегарадан чикмайди

“Халк сўзи“ газетаси Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси (МСК) нинг 18 сентябрдаги карори билан тасдикланган “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатасига сайлов бўйича сайлов кампанияси даврида депутатликка номзодлар, сиёсий партиялар, сайловчилар ташаббускор гурухларининг сайловолди ташвикотини ўтказишда оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиши тартиби тўгрисида“ги Низомни бугунги, 16 ноябрь сонида эълон килди.

Низом цензура характерига эга. Унинг 3-бандида, масалан, бундай дейилади: “Партиялар ва депутатликка номзодларнинг дастурлари давлатнинг суверенитети, яхлитлиги ва хавфсизлигига карши каратилган бўлмаслиги, халкнинг соглиги ва маънавиятига тажовуз килмаслиги, уларда уруш, миллий, иркий ва диний адоват таргиботи, конституциявий хукуклари ва эркинликларини камситувчи хатти-харакатларга даъват бўлмаслиги керак.“

Ушбу хужжатнинг 20-бандида “ОАВлар тахририятлари ишончли бўлмаган маълумотларни, шунингдек, депутатликка номзоднинг шаъни ва кадр-кимматига путур етказадиган маълумотларни таркатишдан ўзларини тийишлари керак“ деб огохлантирилади.

МСКнинг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг конунчилик палатасига сайлов бўйича сайлов кампанияси даврида сиёсий партиялар, сайловчилар ташаббускор гурухлари, депутатликка номзодларнинг оммавий ахборот воситаларида сайловолди ташвикоти тўгрисида“ 8 ноябрда кабул килган карорини хам бугун “Халк сўзи“ газетасида ўкиш мумкин. Карорда сайловолди ташвикоти даврида партиялар, ташаббускор гурухлар ва депутатликка номзодларга ОАВлардан фойдаланишда “тенг шарт-шароитлар яратиш“ максадида кабул килингани айтилиб, уларнинг давлат ОАВларида чикишлари тартиби, хусусан хафта давомида телевидение ва радио каналлари оркали эфирга чикиш, ташвикот материалларини “Халк сўзи“, “Народное слово“ ва “Правда Востока“ газеталарида нашр килиш жадваллари берилган.

Бугун ОАВлар вакиллари Миллий матбуот марказига чакирилиб, улар билан бўлган йигилишда Матбуот маркази рахбари Шерзод Кудратхўжаев сайловолди ташвикотида журналистлар кандай фаолият юритишлари, нималарга эътибор каратишлари, кандай меъёрларга риоя этишлари, хуллас, куюшкондан ташкари чикмасликлари хакида яна кўшимча йўл-йўриклар берди.

Сўмга нисбатан айрим валюталарнинг давлат курси (16 ноябрь, сешанба маълумоти)

1 доллар ($) = 1049 сўм 57 тийин; 1 евро = 1360 сўм 66 тийин; 1 рубль = 36 сўм 61 тийин.

Ўзбекистондаги саррофлик (пул алмаштириш) шохобчаларида тижорат курси бўйича 1 долларни ўртача хисобда 1051 сўмга сотиш ва 1054 сўмга харид килиш, 1 еврони 1361 сўмга сотиш ва 1371 сўмга харид килиш, 1 фунт-стерлингни эса 1949 сўмга сотиш ва 1965 сўмга харид килиш мумкин