28 November 2004
04:00 - 17:00 - Хукумат сайловолди норозиликларига карши эхтиёт чорасини кўрмокда 15:00 - Каршилик демократнинг хукумат рахбарларига Очик хати
17:00 - Хукумат сайловолди норозиликларига карши эхтиёт чорасини кўрмокда

Ўзбекистондаги сайловларга 4 хафтагина вакт колди. Тегишли манбалардан олинаётган маълумотларга кўра, Ўзбекистон хукумати учун энг нозик хисобланган бу даврда мамлакатдаги сиёсий вазиятни бекарорлаштирувчи «унсурлар» устидан назоратни кучайтириш ва уларнинг тек туришига эришиш хокимлар, махсус хизматлар ва ички ишлар ходимлари учун мухим вазифа килиб кўйилган. Хукумат бундай «унсурлар» жумласига турли шаклларда норозилик намойишлари уюштириши мумкин бўлган мухолифатчилар, хукук химоячилари ва диний-сиёсий айблар билан озодликдан махрум этилганларнинг якинларини киритган.

Хозирча хукуматнинг эхтиёт чораси «унсурлар»ни кўркитиш, «ёмон» ишлардан четда туришга ундаш ва тилхат ёздириб олиш билан чекланмокда. Мана, конституциявий тузумга тажовуз килишда айбланиб, эри камокка ташланган аёллардан бирининг Шайхантохур туман ички ишлар бўлимига куни кеча мажбуран ёзиб берган тушунтириш хати, тўгрироги, тилхати (унинг илтимоси билан номини айтмаймиз): «Мен, Писмадон Писмадонова, диний-экстремистик окимларга кўшилмайман, бундай окимларга мансуб аёллар билан муносабатим йўк ва улар билан алока килмайман. Норасмий намойишларда катнашмайман. Президентимиз юргизаётган сиёсатни кўллаб-кувватлайман ва Ўзбекистон конунларига итоат киламан. Ушбуни ўз кўлим билан ёздим деб (имзо)».

15:00 - Каршилик демократнинг хукумат рахбарларига Очик хати

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори Рашид Кодировга
Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазири Зокир Алматовга

ОЧИК ХАТ

Хурматли Бош прокурор!
Хурматли Вазир!

Сизларга мазкур очик хат билан мурожаат килишимга сабаб бўлиб аввало фукароларнинг мурожаатларига ахамият каратмаслигингиз ва расман килинган мурожаатларга хаттоки жавоб хам кайтармаслигингиз хизмат килди. Айни мана шу усулда килинган мурожааnим сизларга етиб боради деган умиддаман ва бу холатда эса бирор бахона топиш хам осон кечмайди.

Максадга ўтаман. Мен Ўзбекистон конунларини хурмат киламан ва уларнинг ижроси кўпрок сизларнинг олиб бораётган фаолиятларингиз, мамлакатда адолат ўрнатишга бўлган кизикишингизга боглик эканлигини тушунуман. Мен журналист сифатида ўз фаолиятимга жиддий ахамият каратаман. Ўзбекистон омавий ахборот воситалари цензура остида ишлаётганлиги ва аксар холларда улар факат мактов, тахсинлар билан оворалиги бировга сир эмас. Шунга кўра, жойларда адолат тарозисининг бузилишига, ахолининг хакли талабларига суст эътибор каратилишига Республикада ишлаб келаётган расмий нашрлар, электорон оммавий ахборот висталари диккат каратмайди. Уларни кўпрок кайси чўпоннинг нечта кўйи эгиз тугганлиги, кайси хўжалик пахта, ёки дон етиштириш режасини уддалаганлиги каби хабарлар кизиктиради. Факат ютук ва факат ютуклар хакида ёзилади. Камчиликлар, таъбир жоиз бўлса Республикада кечаётган огир вазият, яъни коррупция муаммолари, конун бузилишлари, фукароларнинг нохакдан нохак узок муддатлик колонияларга жазо муддатини ўташ учун юборилиши каби муаммолар эса махаллий нашрларда ишловчи журналистлар эътиборини козонмай келмокда. Шунга кўра менга ўхшаш журналистларга нисбатан таъкиб ва таъзйиклар кучайиб бораяпди ва мен кандай килиб ўз хак-хукукларимни химоя килишни хам билмай колдим.

Бугунги кунларда Карши шахар милицияси очикдан очик мени таъкиб килаяпти. Бу хакида мен Карши шахар Ички Ишлар Бўлими бошлиги Сафар Сармонов ва Карши шахар Прокурори Икром Хакимовларга ариза берганман. Аммо менга нисбатан ноконуний харкатда бўлган милиция ходимларига на бирор чора кўрилдию, ва на менинг аризамга жавоб кайтарилди. Демак, ўзбекона ёндошувга кўра, менга ўхшаганларнинг хукулари бузилсада, унга ахамият каратмаслик мумкин. Конунлар нима учун ва ким учун? Конун олдида хамма баробар эмасми? Кани Ўзбекистон адолати? Бу каби саволларнинг кўпини эшитгансиз ва хеч качон адолатни топиб бера олмаганигизга хам ишонаман. Атокли ўзбек ёзувчиси Ўткир Хошимов таъбири билан айтсак, «адолат осмонда, калити хаммомда». Бу жумлаларни у «Икки эшик ораси» деб номланган романида кахрамонлардан бирининг номидан келтирган.

Демак, гап бундай! Шу йилнинг 5 ноябрь кунида мени Карши шахридаги 10 сон милиция таянч пункти профилактика инспектори Эшдавлат Эштемиров ноконуний асолсда «сиз билан бошлигимиз гаплашмокчи» деб, тагин икки нафар жиноят кидирув бўлимии ходимлари билан мажбурий тарзда Карши шахар ИИБ га олиб келди. Бу ерда Сафар Сармонов мен билан гаплашгани хам йўк. Унинг муовини Гофир Йўлдошев ва Эшдавлат Эштемировлар тушунтириш хам бермасдан мени Карши шахар тадбиркорлар палатасига олиб келишди. Шунда тушундимки, улар мени 2 ноябрь кунида содир бўлган савдогарларнинг норозилик чикишини ташкиллаштирганликда айбдор килишмокчи. Мен 1 ноябрь кунида савдо тартибларида кўзда тутилаётган янги ўзгаришлар хакида интервью олиб бозорга ўтгандим. 2 ноябрь кунида эса 200 нафардан ортик савдогар янги тартиблардан норози бўлиб Кашкадарё вилоят хокимлигига боришган. Уларнинг бу чикиши хам мени кизиктирди ва хабар топганимдан кейин хокимликга бордим. Аммо мени ичкарига киритишмади. Уларнинг кўча юришларида бирор тартиб бузилишлари хам бўлмаган. Гап нимада ва нима учун кимдир жавоб бериши керак? Ўзбекистон Маъмурий жавобгарлик тўгрисидаги кодекснинг 201 моддасида кўча намоишлари ва митингларда тартибни бузганларга карши маъмурий жавобгарлик кўзда тутилади. Шунда хам ташкилотчи учун эмас. Демак, мен ўша норозилик чикишининг ташкилотчиси бўлган такдиримда хам конунан жавобгар килинмайман.

Мени 5 ноябрь кунида Карши шахар милицияси уч марта ушлаб кетди ва хар гал хам эхтиёт бўлишимни, барибир жавобгар килинишимни укдириб кўйиб юборишди. Буни кандай тушуниш керак? Тўгри тушунган бўлсам, милицияда конунларни билмайдиган одамлар ишлайди ва уларнинг асосий вазифалари бировларни дўппослаб, килмаган айбига икрорлик ёздириб олиш. Натижада, милиция ва прокуратура деганда кишилар халкнинг душманларини тушунадиган бўлиб колган. Бу холатни мен юкоридан туриб эмас, халкининг ичида юриб кузатаяпман. Милиция деганда одамларнинг лабидан учук тошадиган бўлиб колди. Бу билан албатта Ўзбекистон милицияси фахрланса керак. Аммо бунинг учун уялиш керак. Чунки ўз хак-хукукини милиция ва прокуратура, суд органлари оркали химоя кила олмаганидан Ўзбекистон фукаролари Козогистонда, Россияда ва яна ким билсин, кайси мамлакатларда кул бўлиб ишлашмокда. Совет Иттифоки даврида ўзбеклар мажбурий равишда Россиянинг нокоратупрок худудларини ўзлаштириш юбориларди. Энди эса ўзбеклар ўз ихиёрлари билан Россияга кетишмокда. Улар мехнатлари учун Ўзбекистонда хак оломаганларидан шу йўлни тутишаяпти. Конунлар кани? Ўзбекистон конунлари ижро этилмас экан, уларнинг кимга, нима учун кераги бор? Бу савол кўпчиликни кийнайди ва кўпчилик унга жавоб топа олмайди. Чунки унга жавоб беришга масъул бўлганлар хам сукут саклайди.

Демак, тагин асл максадга кайтаман. Менга нисбатан таъкиблар бораркан, 7 ноябрь кунида «Озодлик» радиосининг Каршидаги мухбири Сафар Сармонов билан учрашиб мени камокка олишга уринилаётганлиги сабаблари билан кизиккан. Бунга жавобан Сафар Сармонов «Биз уни камокка олмокчи эмасмиз, бор йўги огохлантириш бердик» деб жавоб берган. Мен бу сузни жиддий кабул килмагандим. Бирок 26 ноябрь кунида менга нисбатан тахдидда бўлган Анвар Шарофиддинов хам айни сўзни келтирди. Мен оголантириш олган эмишман. Нима учун ва унда нима дейилган? Булардан мутлок бехабарман. Аммо бу ерда хам бир конун бузилишини кўраяпман. Менимча, милиция менга нисбатан огохлантирув ёзган ва ўзлари менинг номимдан имзолаб хужжат сохталаштирувига йўл кўйишган. Албатта мен бу холатни текшира олмайман. Прокуратура ва милиция, хамда суд органлари баланд темир панжаралар билан ўраб ташланган. Ундаги масъуллар факат ўзларига хуш ёккан одамларнигина киритишади. Менга ўхшаган журналистлар ва ёки Инсон хукуклари химоячилари бу бинонинг ичига факат конвой билан кириши мумкин.

Прокуратура Ўзбекистонда конунлар ижросини назорат килувчи орган экан, у ўз вазифасини бажариши лозим деб хисоблайман. Фукароларнинг хакли талабларига бепарво бўлишлик алол окибатда бир куни жиддий ижтимоий портлашни келтириб чикармаслигига хеч ким кафолат бера олмайди ва ўшанда хам айбни террорчиларга юклатиладими? Аслида хукук тартибот органларининг ўзи халкни террор килмаябдими? Нима учун Ўзбекистон Инсон Хукуклари жамияти Кашкадарё вилоят бўлими раис муовини бўлган Нодир Ахадов шу йилнинг 20 октябридан 21 октябрига ўтар кечасида Карши шахар ИИБ да аёвсиз дўппосланадию бунинг учун биров жавобгар килинмайди? Уни дупослаган милиция майори Эшдавлат Эштемиров ва Олим Жураевлар хали-амон хеч нарса кўрмагандай юришибди. Нима сабабдан 5 ноябрь кунидан 20 ноябргача айни шу ташкилотнинг вилоят бўлими раиси бўлган Ёдгор Турлибеков 15 суткалик маъмурий камок жазосини утади? Унга хам норозилик пикетларини ташкил этганлиги учун жазо тайинланди. Вахоланки, Ўзбекистон конунчилигида бунинг учун жазо белгиланмаган. Конунлар ким учун ўзи? Токи конунбузарлар жазоланмас экан, Ўзбекистон халки на милицияга ва прокуратурага, на судга ишонади.

Яна бир савол: Ўзбекистонда милиция хизматчиларининг сони 850 мингдан ортиклиги хакида маълумотларга кўзимиз тушмокда. Шуларнинг хаммаси бирваракайига хукукий саводсизларми, ёки улар орасида фукароларнинг хукукларини, конунларни, мамлакат асосий конуни бўлган Конституцияни биладиганлари хам борми? Масалан, судялар бу сингари конунлардан бехабар эканликларига ишонаман. Акс холда улар конунларда кўрсатилганидек, судланувчига судда аникланган холатлардан келиб чикиб жазо тайинлаган бўлишарди. Хозир эса дўппосланиб, тирноклари кўчирилиб кийнок остида ўзига карши кўргазма берган судланувчиларга хам узок муддатлик жазо тайинлаб юборишмокда. Масалан, шу йилнинг сентябрь, октябрь ойларида Жиноят ишлари бўйича Кашкадарё вилоят судида 6 гурухдаги 49 нафар исломий экстримизда айбланган ёш йигитлар адолатсиз хукм курбонлари бўлишди. Улар кийнокка олинганликларини хар канча таъкидлашмасин, судялар уларнинг додига кулок хам солмади. Вахоланки, судянинг бундай йўл тутишининг ўзи хам ноконунийдир. Колверса, очик суд жараёнига журналистларнинг киритилмаслигини кандай тушуниш мумкин?

Сизларнинг адолатпеша эканликларингизга ишонмайман. Шундай бўлсада, мурожаатимни кабул киласиз деган умидаман. Хозирги холат албатта кимлар учундир яхши. Мен эса, кўпчилик каторида, яхши кунлар умиди билан яшаяпман.

Кораев Тўлкин.
Мустакил журналист,
«Бирлик» Халк Харакати Партияси ва Ўзбекистон Инсон Хукуклари жамияти аъзоси