30 June 2020
16:36 - Yusuf Juma: Bek Oybek xotirasiga

Oybekdan qoldi Bek Oybek
Bek Oybekdan qoldimi Bek?!
Buyuklar beglardan chiqar,
Bek bo’lmagan bo’lmas buyuk!

Ota Turon - Beklar yurti -
Yovga qolmas turklar yurti.
Tiklanadi Tangridek tik
Yerga tushgan ko’klar yurti!

25.06.2020

Юсуф Жума: Бек Ойбек хотирасига

Ойбекдан қолди Бек Ойбек
Бек Ойбекдан қолдими Бек?!
Буюклар беглардан чиқар,
Бек бўлмаган бўлмас буюк!

Ота Турон - Беклар юрти -
Ёвга қолмас турклар юрти.
Тикланади Тангридек тик
Eрга тушган кўклар юрти!

25.06.2020