Журнал Ҳаракат №2 (5) 1996. Шеърият саҳифаси
Ато Ориф
Отаназар Орипов таникли профессор ва сиесатчидир. "Эрк" партиясининг котиби сифатида давлат тунтаришга ташаббусда айбланиб узок вакт зиндонда етди. Камокдан чикканда эса соглигии емонланлашиб колган эди. Ушанда хам хак йулдан чекинмаган Отаназар Ориповнинг шоирлигини хам кашф килдик. Унинг 1994 йил ез ойларида Ато Ориф имзоси билан езган ше'рлари бизгача етиб келди. Улардан бирини Сизга такдим киламиз.


АТО ОРИФ

НАФС ВА ИЙМОН

Хает тула зиддият
Турли кулам, улчамда.
Барчаси хам окибат
Сабаб нафс ва иймонда.


Нафс ва иймон олишар
Хар бир миллат, хар калбда.
Муросасиз курашар
Марра нафс е иймонда.


Зиддиятлар дарахти
Равнок топган маконда.
Ук илдизда эл бахти
Бунда нафс ва иймонда.


Кесиб дарахт новдасин
Золим даврон сурганда
Ичар кудрат шарбатин
Сабаб нафс ва иймонда.


Бош зиддият дастаги
Кузла, Ато, хар онда
Охир-окибат билгин
Устиворлик иймонда.


1994, июнь