Журнал Ҳаракат №2 (5) 1996. Шеърият саҳифаси
Юсуф Жума
Шоир Юсуф Жуманинг ижоди билан купчилик таниш. Унинг расмий газета-журналларда чоп этилган ше'рлари бор. Ундан ташкари 1989-91 йиллари "Бирлик"нинг коммунистик режимни титратган митингларида Юсуфнинг узи укиган "Бу “Бирлик”нинг ишидир", "Кулликчи депутатлар" каби сатирик ше'рлари "Бирлик"чи кино устаси Абдулазиз Махмудовнинг улмас кинолари оркали тарих сахифасига езилди.

Юсуфни аввалги режим хам севмасди. Янгиси хам севмайди. Бу хам режимлар орасида фарк камлигини курсатувчи бир фактордир. Аммо халк огзига тушган шоир-нинг ше'рларини хеч кандай режим тухтатолмайди. Унинг ше'рлари бугун Москва, Мюнхен, Прага, Истанбул, Вашингтонга узимиз хам билмаган йулллар билан етиб келаетгани бунинг исботидир.

Бу сахифада Юсуф Жуманинг бизга етиб келган ше'рларидан иккитасини э'тиборин-гизга хавола килмокдамиз.--------------------------------------------------------------------------------
Алла
Ухла гафлат майидан сархуш,
Алла, халким, аллае алла.
Жахолатдан улдирилган куш,
Алла, халким, аллае алла.


Ибн Сино ютганда хам кон,
Ухлар эдинг, ухларсан хамон.
Булса булсин Машраб катагон,
Алла, халким, аллае алла.


Сен кар эдинг, кардирсан хануз,
Эшитмадинг Чулпондан бир суз,
Бордир санда на тил ва на куз,
Алла, халким, аллае алла.


Мустабитлар бошингдан кетмас,
Тураларинг ошингдан кетмас,
Гафлат бити лошингдан кетмас,
Алла, халким, аллае алла!


Нотовоним, хоргинам ухла,
Сукиргинам, каргинам ухла,
Эй куйгинам, кузчогим ухла,
Алла, халким, аллае алла!* * *

Эй, Москав, Кавказда
Сенга нима бор?!
Россия, кетингиз
Кетмогинг даркор.


Толстойнинг рухи
Чиркиллар, гирен.
Россия то хануз
Битта кулинг кон.


Бир кулинг бир зорнинг
Бошини силар.
Бир кулинг миленни
Хор етим килар.


Сахаров гурида
Тинч етсин десанг.
Бировлар куксига
Ота курма санг.


Россия русники,
Тангридан карам.
Чеченники эрур
Чеченистон хам!


1995