11 September 2022
15:13 - Ҳа, Самарқанднинг шаҳрида катта Ўзбекистон саммити бўлмоқда
Ҳа, ростда ҳам шундай. Бу шаҳарда Ўзбекистон ҳам аъзо бўлган катта саммит бўлмоқда.

Ўзбекистон ҳам аъзо бўлган бу давлатда катта саммит бўлиши кутилмоқда. Бу воқеа бир ҳафтадан кейин бўлади. Ана ўшанда бир ҳафтадан кейин Самарқандда бу ташкилотнинг бир ҳафталагида катта йиғилиш бўлади.

Кўрамиз, бу ростдан ҳам катта йиғилиш бўладими, ёки оддий йиғилиш бўладими?