Журнал Ҳаракат №2 (5) 1996. Муқавадаги расм
Абдували Қори Мирзаевни озод қилиш учун буюк кампания
Журналнинг орқа муқовасида машҳур Абдували Қорининг расми берилган бўлиб, унинг остида қуйидаги матн бор:

Андижон жомесининг имоми, дунеда таникли уламо Абдували Корининг Тошкент аэропортида Узбекистон Миллий Хавфсизлик ходимлари томонидан тутукланиши ва сунгра гойиб булишига дуне жамоатчилиги, хусусан ислом жамоати бефарк колмади. Абдували Корини озод килиш учун буюк кампания давом этмокда. Сиз куриб турган плакат Шаркий Европа Ислом Кенгашининг бу йуналишда олиб бораетган фаолиятининг бир намунасидир. Плакатда инглиз ва араб тилларида "Шайх Абдул Вали Кори озод килинсин" ва "Мужохид Абдул Вали Корининг угирланмасидан аввалги расми" деган сузлар езилган. Плакатнинг бу ерда келтирилмаган матн кисмида Узбекистонда ислом динига карши уюштирилаетган тазийклар тугрисида хабар берилиб, Узбекистон ислом жамоатига, хусусан Андижон жомеси жамоатига бирдамлик туйгулари билдирилади.